مشاوره با علی بیک میرزایی یکی از بهترین روش ها در جهت پیشبرد اهداف متافیزیکیتان میباشد. شما میتوانید با مشاوره با علی بیک میرزایی کلیه سوالات, ابهامات و مشکلات خود را برطرف نمایید. این مشاوره ها میتوانند از بابت سوالات متافیزیکی, آموزش, سفارش, تقویت قدرتهای متافیزیکی و… باشند. جهت مشاوره با علی بیک میرزایی یکی از پکیج های زیر را از طریق درگاه سایت پرداخت نمایید.

پکیج نیم ساعته (۲۰۰ هزار تومان)

پکیج یک ساعته (۳۵۰ هزار تومان)

پکیج یک و نیم ساعته (۵۰۰ هزار تومان)

لطفا وارد درگاه پرداخت آنلاین علی لند شده و مبلغ پلان مورد نظر را واریز کنید!